วันจันทร์, สิงหาคม 07, 2560

มารู้จัก วิกฤตเศรษฐกิจรูปตัว L ซึ่งดูเหมือนไทยกำลังเผชิญอยู่...

วิกฤตการณ์เศรษฐกิจรูปตัว L 

จากการที่ GDP ต่ำอย่างต่อเนื่องมองไม่เห็นหนท่างที่จะ GDP จะพงกหัวขึ้นได้เลย

1. ส่งออกก็ถูกแบนเพราะรัฐบาลมาจากการทำผิดกฏหมายของโลก ทำรัฐประหาร ประเทศที่เป็นลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่ คือ สหรัฐ และยุโรป เค้าก็แบน ส่งออกได้บ้าง ไม่ได้เหมือนเดิม

2.นักลงทุนไทยไม่ลงทุนในไทย ชนเงินไปนอกตัวเลขบอกชัดเจน

3.การบริโภคในประเทศก็ไม่รู้จะเพิ่มขึ้นได้อย่างไร สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย เป็นยุคข้าวยากหมากแพง ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำไม่โงหัวทุกตัว ข้าว ยางพารา มันสัมปะหลัง มะนาว ลำใย

4.การลงทุนของรัฐเผด็จการทหาร ก็อย่าได้หวัง และไม่มีเอฟเฟ็กท์อะไร ขนาดใช้เงินคงคลังจาก 7 แสนล้านบาท เหลือ 5 หมื่นบาท ไปแบบไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรบ้าง แต่ก็ต้องถือว่าปล่อยเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ภายใน 3 ปี ก็ไม่มีผลต่อ GDP อะไร ยังเป็น GDP ต่ำอย่างต่อเนื่อง 3 ปีหลังรัฐประหาร 2557 ดังนั้น อย่าได้คิดว่า การลงทุนอะไรจากรัฐจะส่งผลต่อ GDP อะไรได้Passakorn Lamongkol

...

ในยุควิกฤตเศรษฐกิจ กับ การฟื้นตัวของลักษณะ L

ความหมายของเศรษฐกิจรูปตัว L คือการที่ประเทศประสบภาวะวิกฤต แล้วก็ยังคงอยู่ในสภาวะวิกฤตตลอดมา ยังไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจของประเทศชาติฟื้นได้เลย และยังส่งผลให้ประชาชนลำบากแสนยากเข็น จะขอยกตัวอย่างประเทศพม่า เพื่อเราจะมองได้เห็นอย่างชัดเจน ในปัจจุบันถ้าเราจะพูดถึง Human Capital ในประเทศพม่าแล้ว ส่วนตัวอยากจะพูดว่าไม่มี Human Capital ทั้ง 8K’s และ 5 K’s เป็นผลให้ประชาชนที่ยังต้องการต่อสู้และยืนอยู่ได้ต้องหนีออกนอกประเทศเพื่อมาแสวงหาโอกาสที่จะทำให้มี “Human Capital” และแสวงหาความรู้ “Knowledge Capital ทุนทางความรู้ ” เนื่องจากการบริหารการปกครองเป็นแบบเผด็จการทางทหาร จึงไม่สามารถที่จะคาดเดาเป็น ระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว แต่เขาเหล่านั้นมีเพียง “ ระยะเดียว ”

ที่มา

https://www.gotoknow.org/posts/277629