วันเสาร์, สิงหาคม 05, 2560

Jom Voice: "ทำร้ายนักศึกษา"ทำลายเกียรติภูมิ"จุฬาฯ" เพื่อรักษาศักดินานิยม + ประเทศนี้"เฮงซวย-ห่วย-เส็งเคร็ง"ความจริงที่โดนใจ หรือเนรคุณแผ่นดิน
https://www.youtube.com/watch?v=1CDfTLf4t-Q

"ทำร้ายนักศึกษา"ทำลายเกียรติภูมิ"จุฬาฯ" เพื่อรักษาศักดินานิยม

jom voice

Published on Aug 4, 2017

น.ส.ณัฎฐา มหัทธนา นักกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเสรีภาพ ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์ Thais Voice (ตอนที่ 1) กรณีเกิดเหตุวุ่นวายขึ้น ในพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เข้าเป็นนิสิตใหม่ ประจำปี 2560 ของ จุฬาฯ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมาว่า สะท้อนความไร้วุฒิภาวะของอาจารย์ทั้ง ๆ ที่กลุ่มสภานิสิตพยายามประนีประนอมมากที่สุดแล้ว อย่างไรก็ตามกรณีที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณให้ จุฬาฯจะต้องปรับตัวจากสถาบันสร้างแนวคิดชาตินิยมหรืออนุรักษ์นิยมให้เป็นการสร้างพลเมืองโลกที่ต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย และสร้างค่านิยมความเป็นคนที่เท่าเทียมกัน ( ตอนที่ 2 ...คุณโบว์ แสดงทรรศนะต่อกรณี น้องอิมเมจ เดอะว้อยซ์ ประเด็น เยาวชนคนรุ่นใหม่ จะอยู่อย่างไรในสังคมที่ไร้หวัง...โปรดติดตาม )

...

ประเทศนี้"เฮงซวย-ห่วย-เส็งเคร็ง"ความจริงที่โดนใจ หรือเนรคุณแผ่นดิน
https://www.youtube.com/watch?v=MVHKv2U2orE

ประเทศนี้"เฮงซวย-ห่วย-เส็งเคร็ง"ความจริงที่โดนใจ หรือเนรคุณแผ่นดิน

jom voice

Published on Aug 5, 2017

น.ส.ณัฎฐา มหัทธนา นักเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ให้สัมภาษณ์ Thais Voice กรณี น้องอิมเมจ เดอะว้อยซ์ โพสต์ข้อความตำหนิ ประเทศไทยเนื่องจากรอรถเมล์นานกว่าสองชั่วโมงว่า เรื่องนี้โดนใจหลาย ๆ คนเพราะเป็นปกติเมื่อทุกคนรู้สึกไม่พอใจบริการสาธารณะก็จะสบถหรือด่า และเป็นความจริงว่าบริการสาธารณะ รวมทั้งสภาพสังคมไทยในทุกวันนี้เป็นเรื่องที่น่าผิดหวัง แต่ไม่ควรจะสิ้นหวัง เพราะถึงอย่างไรนี่คือบ้าน ที่เป็นชีวิตของทุกคน เราต้องอยู่กับมันและมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาแก้ไข ไม่ใช่การลุกออกไป หรือไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพื่อแก้ปัญหา ขณะเดียวกันผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีบทบาท และมีอำนาจก็ควรจะเปิดใจกว้างรับฟัง และยอมรับคนร่นใหม่ รวมทั้งรับผิดชอบกับการกระทำของตัวเองด้วยเพราะประเทศนี้คืออนาคตและคือบ้านของคนรุ่นต่อไป