วันอังคาร, สิงหาคม 08, 2560

เลขาฯการศึกษาเพื่อความเป็นไทหนุนยกเลิก"หมอบกราบ"แต่ควรภูมิใจผลงานคนไทย
https://www.youtube.com/watch?v=73RCsjj8SXY

เลขาฯการศึกษาเพื่อความเป็นไทหนุนยกเลิก"หมอบกราบ"แต่ควรภูมิใจผลงานคนไทย

jom voice

Published on Aug 7, 2017

นายสัณหณัฐ ศรัทธาพร"น้องแตม" เลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ให้สัมภาษณ์ Thais Voice กรณีอาจารย์ใช้ความรุนแรงในวันต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมาว่า อาจารย์ที่กระทำกับนิสิต ควรจะถูกลงโทษพักการสอน เพราะใช้ความรุนแรงกับนิสิต ขณะที่นิสิตเองไม่ได้ตอบโต้อาจารย์เลย ซึ่งเรื่องการหมอบกราบ หรือกราบไหว้ รูปปั้นสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ใช่คน เป็นการแสดงออกถึงความล้าหลัง การจะสอนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการหมอบคลานหรือการบูชาวัถตุ จะดูไม่ดีในสายตาชาวโลก แต่ควรจะให้ภูมิใจในฝีมือหรือสิ่งประดิษฐหรือผลงานของคนไทยที่ผ่านการพิสูจน์ต่อสายตาชาวโลกแล้วจะดีกว่า