วันอังคาร, สิงหาคม 08, 2560

การ์ตูน แบบนี้ ใช่เลย !!! ภาพการ์ตูน ‪"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" ให้กำลังใจ "จิตอาสา" หมวกฟ้า ผ้าพันคอเหลือง "ทำความดี ด้วยหัวใจ"‬

‪"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" ....พระราชทานภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ เพื่อให้กำลังใจ "จิตอาสา" หมวกฟ้า ผ้าพันคอเหลือง "ทำความดี ด้วยหัวใจ"‬

ที่ออกทำความดี ในการทำงานเพื่อสังคม ทำความสะอาด สถานที่ ชุมชน ขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืช เก็บขยะ และ จิตอาสา จราจร

การ์ตูน แบบนี้ ใช่เลย !!!

Cr-เพจ เรารักราชวงศ์จักรี

...
ประชาชน สมัคร"จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ" แล้ว กว่า 1.8 หมื่นคน...."สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"ทรงชื่นชม และพระราชทานเลี้ยงอาหารเย็น ด้วย

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการ “หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

โดยดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำการขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน กำจัดผักตบชวา เก็บขยะมูลฝอยและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อเปิดทางให้น้ำสามารถระบายออกจากพื้นที่ชุมชนได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ และกิจกรรมจิตอาสาในการรณรงค์สร้างวินัยการจราจรและการอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาการจราจร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยมีประชาชน ผู้มีจิตอาสา เข้ามาร่วมลงทะเบียน ที่อาคารรับรองสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า และศูนย์อำนวยการภาคสนามในพื้นที่จัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

จนถึงวันนี้ มีจำนวน 18,615 คน และได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาด้วยความสมัครสมานสามัคคีจนบรรลุวัตถุประสงค์เป็นที่น่าพอใจ ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและช่วยลดมลภาวะ เช่น ไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นของน้ำคลำ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอันเป็นพาหะของโรคต่าง ๆ ทำให้เกิดสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชนในชุมชน รวมทั้งช่วยปรับภูมิทัศน์ต่าง ๆ ให้สะอาด สวยงามน่าอยู่อีกด้วย

เมื่อช่วงเย็นวันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนจิตอาสาและหน่วยพระราชทาน

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชหฤทัยในความตั้งใจของประชาชนจิตอาสาทุกคน ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทรงซาบซึ้งในความดีอันประเสริฐที่เหล่าจิตอาสาและหน่วยพระราชทานได้ร่วมแรงร่วมใจสมัครสมานสามัคคีในการทำกิจกรรมความดีนี้ให้บังเกิดขึ้นแก่สังคมไทย ทรงชื่นชมและทรงส่งกำลังใจมายังทุกคนที่มีจิตอันเป็นกุศลทำความดีเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ

Cr-เพจ กองข่าว สำนักราชเลขาธิการฯ

ที่มา FB

Wassana Nanuam