วันศุกร์, สิงหาคม 04, 2560

หนังสือแนะนำที่อาจารย์จุฬาควรอ่าน...https://drive.google.com/file/d/0B8TGG4oXxT1pT1dsNlpYckJVaGs/view


A Thailandia story of phu noi kap phu yai ผู้น้อย กับ ผู้ใหญ่
Do you know that King Chulalongkorn
abolished crawling and prostration in 1873?

ท่านทราบไหมว่า รัชกาลที่ 5 ทรงมีปฐมบรมราชโองการ เปน พรบ.
เมื่อ พศ.2416 หรือ 144 ปีมาแล้ว
ทรงให้ "ผู้น้อย เลิก กราบไหว้หมอบคลาน ผู้ใหญ่"
ทำตนเปน ศิวิไลย์ เฉกเช่น นานาอารยะชาติ ครับ

(โปรดอ่าน ปฐมบรมราชโองการ หรือ พรบ.ฉบับแรกของรัชสมัย)Sa-nguan Khumrungroj

...
https://www.facebook.com/Netiwitntw/videos/1574106919317427/


 ooo

ช่วยกันป้องกันวัฒนธรรมที่สืบสานกันมา จากรุ่น สู่รุ่น...

ภาพจาก FB